Dövlət rəmzləri

 Dövlət bayrağı

Arsax Respublikasının dövlət bayrağı onun müstəqil dövlətçiliyinin rəmzi və ölkənin rəsmi loqosudur. Arsax Respublikasının dövlət bayrağıAli Məclisin 2 iyun 1992-ci il tarixli qərarı ilə qəbul olunub.

Arsax Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli üç üfqi zolaqdan ibarət düzbucaqlı parça şəklindədir: üst zolaq qırmızı rəngdə, orta zolaq mavi rəngdə, aşağı zolaq narıncı rəngdədir. Parçanın sağ tərəfinin hər iki kənarından bayrağın üçdən bir hissəsi nöqtəsində qovuşan beşdişli pilləkənə oxşayan xalça naxışı başlayır. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

Qırmızı rəng erməni xalqının əbədi yaşamaq haqqı, xristian dini, azadlıq və müstəqillik üçün apardığı daimi mübarizəni, mavi rəng erməni xalqının dinc səma altında yaşama əzmini, narıncı rəng isə erməni xalqının istedad və zəhmətsevər olduğunu təsvir edir.

Dövlət gerbi

Dövlət gerbi Arsax Respublikasının dövlət müstəqilliyinin, ölkə ərazisində bərabər yaşayan xalqların birliyinin, azad və hüquqi dövlətin rəmzidir. Arsax Respublikasının dövlət gerbiAli Məclisin 17 noyabr 1992-ci il tarixli qərarı ilə qəbul olunub. Gerbin müəllifi Lavren Qalayandır. 

Arsax Respublikasının dövlət gerbi başın üstündə günəş şüaları və Artaşes sülaləsinin tacı olan uzunqanadlı qartal təsvirindən ibarətdir. Gerbin mərkəzində Arsax Respublikasının dövlət bayrağı və Böyük Kirs dağı fonunda “Nənə-baba” abidəsinin şəklidir. Aşağıda qartalın caynaqlarında olan tənəklər, tut ağacı meyvələri, eləcə də buğda sünbülü təsvirləri var. Yuxarıda olan yarımdairədə isə erməni dilində “Dağlıq Qarabağ Respublikası-Arsax” yazısı yazılmışdır.

Dövlət himni

Arsax Respublikasının himni Ali Məclisin 17 noyabr 1992-ci il tarixliqərarı ilə qəbul olunub. “Arsax himni” mətninin müəllifi Vardan Hakobyan, musiqisinin müəllifi isə Armen Nəsibyandır.