Konstitusiyası

Arsax Respublikasının Konstitusiyası 2017-ci il fevralın 20-dəsəsvermədə (referendumda) qəbul edilmişdir.