RUS HƏRBİ TARİXÇİ V. POTTO TÜRKMƏNÇAY MÜQAVİLƏSİ HAQQINDA

 

RUS HƏRBİ TARİXÇİ V. POTTO TÜRKMƏNÇAY MÜQAVİLƏSİ HAQQINDA

 

1828-ci ilin fevralın 10-u

 

   Bu əsrlər boyu zülm və təzyiqə qarşı mənəvi kimliyini saxlayan qədim bir xalqın bərpa və yenidən yaşaması demək idi…

   Erməni xalqının hüquqlarının bərpası nəinki imanlı krallığın himayəsi altına keçmiş bölgələrdə baş verib. Erməni çarı adını alaraq Rus çarı hətta hələ müsəlman dövlətlərin hakimiyyəti altında qalan başqa ermənilərini müdafiə etmə müqəddəs borcunu da təsdiqləyib. Avropanın güclü dövlətləri isə siyasi rəqabətə girərək erməni xalqının inam və azadlıq müqəddəs hüquqlarının qorunmasına qoşulublar. Bundan bəri onlar Türkiyə ilə imzalanan müqavilələrdə müvafiq vəzifələr daxil edirlər.  ...