RUSİYA VƏ FARSISTAN ARASINDA SÜLH MÜQAVİLƏSİNƏ ƏSASƏN FARSISTANDAN QAYIDAN ERMƏNİLƏRƏ ZİYAN VURDUĞU TAUN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA ...

 

RUSİYA VƏ FARSISTAN ARASINDA SÜLH MÜQAVİLƏSİNƏ ƏSASƏN FARSISTANDAN
QAYIDAN ERMƏNİLƏRƏ ZİYAN VURDUĞU TAUN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA
QARABAĞIN KOMENDANTI KALAÇEVSKİYƏ İKİ HƏSABAT

 

1828-ci ilin avqustun 24-ü və 25-i

 

     Həsabat № 45. Prap. Tumanov Çaylı yerindən Qarabağın komendantı Kalaçevskiyə.

     1828-ci ilin avqustun 24-ü.

   Cari ayın 20 tarixli № 3384 nömrəli fərmandakı əmrinizi əsas tutaraq, məruzə etməklə fəxr edirəm. Köçəri erməni cəmiyyətinin arasında Sizin qarşınızda vəfat edənlər və sağ qalanlar haqqında məlumat verməyə qadir heç bir sağlam adam yoxdur. Qoca adamlar var idi, onlar da artıq vəfat etmişlər. Qalanlar isə indi xəstə haldadırlar, kimsə onların mülkünə sahiblik etmir. ...