Սահմանադրություն

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունը ընդունվել է հանրաքվեով 2017 թվականի փետրվարի 20-ին: