Շուշի․ տեղն ու դերը հայոց քաղաքակրթական համակարգում

Շուշի․ տեղն ու դերը հայոց քաղաքակրթական համակարգում

Հեղինակ՝ Վահրամ Բալայան

Երևան, 2017, 560 էջ + 32 էջ ներդիր