Դեպի Հայաստան. Ամերիկյան զինվորական առաքելության զեկույցը

"Դեպի Հայաստան. Ամերիկյան զինվորական առաքելության զեկույցը"

Կազմողներ`  Արամ Սիմոնյան,

                       Ալիկ Ղարիբյան

Երևան, 2014 թ․, 160 էջ։