Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում

"Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում"

Կազմող՝ Ժակ Մանուկյան

Երևան, 2011 թ․, 256 էջ + 14 էջ ներդիր։