Ղարաբաղի տագնապը

"Ղարաբաղի տագնապը"

Հեղինակ՝ Արամայիս

Երևան, 1993 թ․, 118 էջ։