Հայկական հարցը և միջազգային օրէնքը

"Հայկական հարցը և միջազգային օրէնքը"

Հեղինակ՝ Շաւարշ Թորիկեան

Բեյրութ, 1976 թ., 312 էջ: