Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն․ անցյալը, ներկան և ապագան։ Միջազգային գիտաժողով (զեկուցումների հիմնադրույթներ)