ԼՂՀ հռչակումը և պետական շինարարության գործընթացը (1991-1994 թթ.)

"ԼՂՀ հռչակումը և պետական շինարարության գործընթացը (1991-1994 թթ.) "

Հեղ․՝ Տարոն Հակոբյան 

Երևան, 2011 թ․, 208 էջ։