Աղվանք, Մեծ Հայք, Կոլխիդա և Վիրք

Քարտեզագիր՝ Ալեն Մալլետ

1683