"Արցախ" (Շուշիի ավերակները 1920 թ. (ներդիր))

"Արցախ" (Շուշիի ավերակները 1920 թ. (ներդիր))  

Հեղ․՝ Ալվինա Աղաբաբյան

          Ալիկ Ղարիբյան

Երևան, 2014 թ․։