Աշխարհագրություն

"Աշխարհագրություն"

Հեղ․՝ Ստրաբոն

Երևան, 2011 թ․, 160 էջ։