Հայ ազատագրական շարժումները (XV դարի կես - XVIII դարի վերջ)

"Հայ ազատագրական շարժումները (XV դարի կես -  XVIII դարի վերջ)"

Հեղ․՝ Պետրոս Հովհաննիսյան

Երևան, 2010 թ․, 116 էջ։