Հայաստան (ըստ Կլավդիոս Պտղոմէոսի)

Քարտեզագիր՝ Նիկոլաս Գերմանիոս

1467