Հայաստան

Կոհլեր Ջ. Դ., քարտեզագիր՝ Վայգէլ Ք.

1718-1720