Դեպի Հայաստան. Ամերիկյան զինվորական առաքելության զեկույցը (ներդիր)

"Դեպի Հայաստան. Ամերիկյան զինվորական առաքելության զեկույցը (ներդիր)"

Կազմողներ`  Արամ Սիմոնյան,

                         Ալիկ Ղարիբյան

Երևան, 2014 թ․, 160 էջ։